Posts made in September, 2017

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 4 No 2, September, 2017

Posted by on Sep 1, 2017 in publications | 0 comments

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 4 No 2, September, 2017   Ndị nhazi: Onukwube Alex Alfred Anedo na Ngozi Thecla Udemmadu                             ÉKWÉ JỌNAL   Ọkwa Ideta Akwụkwọ Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.   Onukwube Alex. A. Anedo & Ngozi Thecla Udemmadu Ndị nhazi IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA Department of African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University Awka, Anambra State – Nigeria                                                                                                                                                     Phone: +2348037859249, +2347038296805 e-mail:igboscholarsforum@yahoo.com; web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng Vol.4. No.2. September, 2017. ISSN: 2476-8448 Printed by: Besing Books Multipurpose Publications No. 9 Wisdom Avenue Suleja, Niger State. 08060850177 ISSN: 2476-8448                              FROM EDITORIAL DESK Ekwe Jọnal bụ otu n’akaọrụ ndị   Igbo Scholars Forum nke malitere site n’obi ịnụ ọkụ iji chịkọlata ụmụaka Igbo gụrụ akwụkwọ ka ha wee nwee ike ịmalite chewe echichi dịka ndị Igbo site n’idepụta akwụkwọ, na-ezukọ ma na-enwe ọgbakọ. N’eziokwu, ọ bụ Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo and Dr. Mrs. Ngozi Thecla Udemmadu (Nee Obiora) malitere Igbo Scholars Forum was founded nke bidoro mgbe ha wepụtere akwụkwọ ha dere maka nna ọkpụtọrọ ọkpụ nke otu a bụ Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ọzọnwa),ka ọnwa Disemba nke afọ 2013 dị mkpụrụ ụbọchị iri na ise. Iji kwanyere ya ugwu. N’afọ ọma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha ọnya ikuku, http://www.igboscholarsforum.com.ng ebe ha ga-esi na-agwa ụwa ndị ndị Igbo bụ, ihe gbasara ndụ ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jọnal ndị ọzọ nke ndị otu a chọrọ isi na ha na-eche Igbo n’ihu ndị ụwa bụ Ideal Journal na Igbscholars Journal.   Onukwube A. A. Anedo, Ph.D. na Ngozi T. O. Udemmadu, Ph.D.                   Ndị ndụmọdụ: Prof. Obed Muojekwu Anizoba Department of African & Asian Studies, Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka – Nigeria Prof. Samuel Uzochukwu Department of Igbo & Linguistics, Faculty of Arts, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Igbariam, Nigeria. Prof Betrand Okolo Department of Languages & linguistics, University of Benin, Edo State.       (c) Igboscholarsforum 2017                           NDỊNAYA na ndị ODEE                                           1.Ọnọdụ Agụmagụ na Usoro Nzimoozi Ya Maka Asụsụ na Mmepe Obodo               Ikeokwu, Enyinnaya Samuel   Department of Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsukka+234(0)8066736976;enyinnaya.ikeokwu@unn.edu.ng   2.Mmemụbara n’Igbo Evelyn E. Mbah, Ogbonna N Anyanwu*, Department of Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages                                         University of Nigeria, Nsukka George O. Iloene na Angela Asadu *Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Uyo. 3.Inyocha Abụ Ekere Udummiri na Ọkọchị: Etu Ha Si Metuta mmụta Stella Ogechukwu Agwuna Ngalaba Asụsụ Igbo na asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ Nwafor Orizu koleeji Keedukeshọn, Nsugbe Mmekọrịta Jenda, Nzọkọta na Ikikere Ọchịchị: Mpụtara Ndịna Nkọkịrịkọ Igbo nke Nne Mgbaafọ na Nne Inyang Ọlụgụ Ikeokwu, Enyinnaya Samuel                          Ngalaba Lingwistiiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ, Mahadum Naịjirịa, Nsụka enyinnaya.ikeokwu@unn.edu.ng;  08066736976;                                                          Ezebube, Chinedu                                                                                                                 Ngalaba...

Read More