Posts made in July, 2018

ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 5 No 1, June 2018. Onyenhazi: Onukwube Alex Alfred Anedo

Posted by on Jul 11, 2018 in publications | 0 comments

Ndịnaya na ndị Odee 1. Ikpeasọmanya Na Ntaramahụhụ So Ya N’ Iduuazi IgboNdị A Họọrọ.   Oluchi Nebolisa.  Ngalaba Asụsụ Igbo AlvanIkoku Federal College of Education, Owere 08067998641.     Ekwenze Aaron Chira. Ngalaba Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ  Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe                                                                                  2. Mbụrụ Dika O si Metụta Ụmụnwanyị N’ Ejije Onyekaọnwụ Nsolibe, Obiageli Theresa (PhD).        Ngalaba Lịngwistiks na Igbo, Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Igbariam +234(0)8035795591 3. Ụdaolu: Ezi Ngwa Ọrụ N’ebe Ntolite Asụsụ Na Ederede Igbo Dị Okere, Florence Ọlachi. Department of Linguistics andị Nigeria Languages Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. olaedo1976@gmail.com UCHENNA STELLA OKWARA. Department of Linguistics andị Nigeria Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. ucheobi1981@gmail.com.   4. Ndịehie ‘Na’, ‘Ga’, ‘Ka’, Na ‘Kwa’ N’ụtọasụsụ: Nsogbu Na Ọghọm Ha N’asụsụ Igbo Anumudu, Maria U. Ngalaba Ọmụmụ Asụsụ Naịjirịa Na Lingwistiks Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri   5.Mbụrụ N’asụsụ Igbo Onuoha, Faith Chioma Department, of Igbo language, Institute of Ecumenical Studies Education,Thinkers Corner Enugu.   Ahamefula, Ndịubuisi Ogbonna Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsukka....

Read More

IDEAL INTERNATIONALJOURNAL OF IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 5. No. 1, June, 2018

Posted by on Jul 11, 2018 in publications | 0 comments

CONTENTS     Archaeological Excavations Methods Rev Dambara Amila Thero Senior Lecturer,Department of History and archaeology,University of Sri Jayewardenepura,Nugegodas,Sri Lanka   An Assessment of Affixation of Igbo Verbs in Goddy Onyekaonwu’s Text “Nwata Rie Awọ”.Ayozie, Chioma Rosemary Directorate of General Studies Federal University of Technology Owerri08037975253; ayoziechioma2014@gmail.com How to Arrange Museum Storage Arias Rev Dambara Amila Thero Senior Lecturer,Department of History and archaeology,University of Sri Jayewardenepura,Nugegodas,Sri Lanka.   4.The Effects of Television and Video Films on the Moral Lives of Youths in South-East of Nigeria Chinwuba, Chinwe Nwabuaku – Ph.D08035077688 Okoye, Harriet N. (Mrs) 08069467983 Ewelukwa, Roseline N. (Mrs.)08036517115 Nwafor Orizu College of Education, NsugbeAnambra State   Political Culture and Politico-Bureaucracy:Politico-Administrative Dichotomy andPoliticization of Public Administration in Sri Lanka Ravindra Gunasekara Department of Political Science,University of Sri Jayewardenepura, Sri Lankagunasekarasdr@sjp.ac.lk   Onukwube Alex Alfred Anedo                                          Department of African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka. onunedoal@yahoo.com Conflict Management Strategies:A Case of Igbo Language Oparah, Chinwendu E. Department of Linguistics And Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri   7.Compounding As a MorphologicalProcess in Igbo in Respect to the Concept of Endocentric and Exocentric within the Compounds Okwara, Uchenna Stella Department of Nigerian languages and linguistics, Alvan ikoku federal college of education,Owerriucheobi1981@gmail.com 08033565176 Olachi Florence Okere Department of Linguistics & Nigerian Langaugages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerriolaedo1976@gmail.com08038002552 Teaching and learning German as a Foreign Languageat Tertiary Level: Application of CommunicativeLanguage Teaching for Nigerian LearnersObodoeze Nkechi J. Department of Modern European Languages,Faculty of Arts,Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeriaobodoezenkechigog@gmail.com, 08039328555 Oguike Gerald Iheanyichukwu      Department of Modern European Languages,Faculty of Arts,University of Ilorin, Ilorin, Kwara State, Nigeriaoguike.gi@unilorin.edu.ng, 08036698252         Agu Basil Obiorah             Department of  Foreign  Languages &Literary Studies,Faculty of Arts,University of Nigeria Nsukka, Enugu, Nigeriabasil.agu@unn.edu.ng,...

Read More