8.Ndekọ Na Ndesa N’edemede Igbo Dị Ka O Si Metụta Uche Bụ Ahịa Pauline C. Nwizu School of General Studies, Alvan Ikoku Federal College of Eduction, Owerri. +2348037023263, paulinecnwizu@gmail.com Onyemaechi Chinyere B. Department of Linguistics and Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Eduction, Owerri. +2348037929530

Posted by on Jul 13, 2017 in publications | 0 comments

Leave a Reply