ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA. Volume 10; No 1, October, 2018

Posted by on Nov 26, 2018 in publications | 0 comments

Onyenhazi: Onukwube Alex Alfred Anedo +2348037859249; +2348149225739

ÉKWÉ JỌNAL
Ọkwa ideta akwụkwọ
Ékwe Jọnal nke ndị IGBO SCHOLARS FORUM, Nigeria na-akpọku ndị odee nwere ederede e nyochere ma dezie nke ọma n’ihe gbasara Igbo na ndị ya, ka ha wete ha ka e bipụtara ha n’Ekwe Jọnal.. Anyị na-anabata ederede na atụmaatụ ọbụla metutere ọdịmma ndị mmadụ, asụsụ, ekpemekpe, agụmakwụkwọ, mgbaragwụ na mkpakwụkwọ, Akụkọntọala, Akụnaụba, Mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Omenala, Nkanaụzụ, Mmekọrịta azụmahịa, Ọchịchị, Gburugburu, dgz. Zite akwụkwọ gị dịka akpaozi ntado nke ikuku site n’akara ozi ikuku a: igboscholarsforum@yahoo.com maọbụ i bipụta ya n’akwụkwọ ụzọ abụọ ma zigara ya otu onye n’ime ndị nhazi Jọnal a.Ụdị nrụakaebe ihe ndị e legere anya n’ide ederede anyị ga-anabata bụ MLA agba nke asaa. Jọnal a bu n’obi ịdị na-ewepụta akaọrụ ya kwa.

Onukwube Alex . A. Anedo Onyenhazi IGBO SCHOLARS FORUM NIGERIA Department of African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University Awka, Anambra State – Nigeria Phone: +2348037859249, 08149225739 e-mail:igboscholarsforum@yahoo.com; web: http://wwwigboscholarsforum.com.ng

Vol.10; No.1 October, 2018 ISSN: 2476-8448
Printed by: Besing Books Multipurpose Publications No. 9 Wisdom Avenue, Suleja, Niger State 08060850177
ISSN: 2476-8448
NSIRI N’OCHE NHAZI
Ekwe Jọnal bụ otu n’akaọrụ ndị Igbo Scholars Forum nke malitere site n’obi ịnụ ọkụ iji chịkọlata ụmụaka Igbo gụrụ akwụkwọ ka ha wee nwee ike ịmalite chewe echichi dịka ndị Igbo site n’idepụta akwụkwọ, na-ezukọ ma na-enwe ọgbakọ. N’eziokwu, ọ bụ Dr. Onukwube Alexander Alfred Anedo and Dr. Mrs. Ngozi Thecla Udemmadụ (Nee Obiora) malitere Igbo Scholars Forum was founded nke bidoro mgbe ha wepụtere akwụkwọ ha dere maka nna ọkpụtọrọ ọkpụ nke otu a bụ Prof. Obed Muojekwu Anizoba (Ozonwa),ka ọnwa Disemba nke afọ 2013 dị mkpụrụ ụbọchị iri na ise. Iji kwanyere ya ugwu. N’afọ ọma ya, Prof O. M. Anizoba kwere ha ọnya ikuku, http://www.igboscholarsforum.com.ng ebe ha ga-esi na-agwa ụwa ndị ndị Igbo bụ, ihe gbasara ndụ ha na ihe ha kwenyere na ya.. Jọnal ndị ọzọ nke ndị otu a chọrọ isi na ha na-eche Igbo n’ihu ndị ụwa bụ Ideal Journal na Igbscholars Journal.

Onukwube A. A. Anedo, Ph.D.

Ndị ndụmọdụ:
1. Dr. Mrs. Lizzy Anizoba Department of English and Litrature, Paul University, Awka – Nigeria 2. Prof. Sam Uzochukwu Department of Linguistics, African & Asian Studies, University of Lagos Nigeria 3. Prof B. Okolo Department of Languages & Linguistics, University of Benin, Edo State, Nigeria 4. Prof. Paul Ikechukwu Oguguo Department of Philosophy, faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria 5. Dr. Mrs. Evelyn Ezinwanne Mbah Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, Faculty of Arts, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria 6. Dr. Lucy Mgbemgasha Apakama Department of Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria
(c) Igboscholarsforum 2018

Ndị so n’otu ndị nhazi
1. Onukwube Alex Alfred Anedo (Onyeisi Oche)
Ph.D. (African Culture & Civilization); M. A. (African Culture & Civilization); M.Phil. (Chinese Culture & Anthropology); B.A.Ed. (Ed/Igbo/Linguistics); N.C.E. (Igbo/Religion); Diploma in Chinese Studies. Senior Lecturer, Nnamdi Azikiwe Umniversity, Awka; Visiting Senior Lecturer, Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
2. Rev. Bro. Charles Ogbuchukwu Okeke
Ph.D; M.A. (ATR), B.D (Theo); B.Phil, PGDE, Dipl (Italian & French), Head of Department, Relious Studies, Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe, Anambra State, Nigeria,
3. Enyinnia Samuel Ikokwu
Ph.D, M.A; B.A. PGDE.(JOS). Specialist in Igbo Literature & Stylistics Department of Linguistice, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
4. Friday Ifeanyichukwu Ogbuehi
Ph.D; M.A. B.A Department of Religion, Trinity Theological College, Umuahia, Abia State, Nigeria.
5. Deacon Ndubuisi Ogbonna Ahamefula B. A. Linguistics M. A. Linguistics,
Department of Liguistic, Igbo & Other Nigerian languages, University of Nigeria Nsukka 6.Viola Chinenye Edeze Ph.D;(African Culture & Civilization), M.A.; B.A.Ed/Igbo/Lin Department of Nigerian Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State, Nigeria 7.Chimezie Okoye B.A. (English) Odeakwụkwọ, Igboscholars Forum, Nigeria. Besing Books, No. 9 Wisdom Avenue, Suleja, Niger State. 8. Ben Nkemdirim Igbokwe B.A. M.A. Ph.D. (NAU) African Culture & Civilization School of General Studies, Federal University of Technology, Owerri, Imo State, Nigeria

©Igbo scholars’ forum, Nigeria 2018

Ndịnaya na ndị Odee Ihu akwụkwọ
1. Ngụgharị Amaechina Nke G. I. Nwaozuzu Ezebube, Chinedu Chidiebere Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka chinedu.ezebube@unn.edu.ng, 07030565592/08171253789 …… 01           2. Abụ Igbo Na Mmepe Ala Naijiria. Nnyocha Abụ Akọ na Uche nke Echebina dere. Oluchi Nebolisa na Blessing Onwubie Ngalaba Asụsụ Igbo. Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State. … 14                                      3. Mkpọaha na Nnọchiaha Na-enweghị Nnọso: Ụdịdị Na Ọnọdụ Ọdabere N’asụsụ Igbo Comfort Nwuka Ezebuilo¹ & Christian Sopuruchi Aboh² Mahadum Naịjirịa, Nsụka, Steeti Enugu, Naịjirịa ………………… 25                                          4. Nsogbu Ịkụzi Ụdaolu Igbo N’ụlọ Akwụkwọ Sekọndịrị Ezema, Chinenye Anthonia Humanities Unit School of General Studies, University of Nigeria, Nsukka chinenye.ezema@unn.edu.ng …………………………. 49                              5. Nkeji Mmeju N’asusu Igbo Chisara Patience Good Shepherd Schools, 3 Olayinka Street, Moroga, Meiran Lagos State. +2347034488651; chikechisara@yahoo.com ……… 63                                                                                                     6. Mgbasa Ozi Ọha dịka ngwa e ji a kuzi Asụsụ Obodo na Naịjirịa Aruah, Virginus Onyebuchi ¹ Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka onyebuchi.aruah@unn.edu.ng 08039482647 Eze Jacinta Ukamaka² Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka eze.ukamaka@unn.edu.ng 08069088560 Mamah Juliana Ginikaᶟ Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka juliana.mamah@unn.edu.ng 08063932170 …………………………………………………………………….87

Leave a Reply