ÉKWÉ JỌNAL NKE NDỊ IGBO SCHOLARS FORUM, NIGERIA Volume 5 No 1, June 2018. Onyenhazi: Onukwube Alex Alfred Anedo

Posted by on Jul 11, 2018 in publications | 0 comments

Ndịnaya na ndị Odee

1. Ikpeasọmanya Na Ntaramahụhụ So Ya N’ Iduuazi IgboNdị A Họọrọ.   Oluchi Nebolisa.  Ngalaba Asụsụ Igbo AlvanIkoku Federal College of Education, Owere 08067998641.     Ekwenze Aaron Chira. Ngalaba Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ  Nwafor Orizu College of Education, Nsugbe                                                                                 

2. Mbụrụ Dika O si Metụta Ụmụnwanyị N’ Ejije Onyekaọnwụ Nsolibe, Obiageli Theresa (PhD).        Ngalaba Lịngwistiks na Igbo, Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Igbariam +234(0)8035795591

3. Ụdaolu: Ezi Ngwa Ọrụ N’ebe Ntolite Asụsụ Na Ederede Igbo Dị Okere, Florence Ọlachi. Department of Linguistics andị Nigeria Languages Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. olaedo1976@gmail.com

UCHENNA STELLA OKWARA. Department of Linguistics andị Nigeria Languages, Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri. ucheobi1981@gmail.com.

 

4. Ndịehie ‘Na’, ‘Ga’, ‘Ka’, Na ‘Kwa’ N’ụtọasụsụ: Nsogbu Na Ọghọm Ha N’asụsụ Igbo

Anumudu, Maria U. Ngalaba Ọmụmụ Asụsụ Naịjirịa Na Lingwistiks Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri

 

5.Mbụrụ N’asụsụ Igbo

Onuoha, Faith Chioma

Department, of Igbo language, Institute of Ecumenical Studies Education,Thinkers Corner Enugu.  

Ahamefula, Ndịubuisi Ogbonna

Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian Languages,

University of Nigeria, Nsukka. ndịubuisi.ahamefula@unn.edu.ng

Leave a Reply